Trenutno gledate Astek arhivu 2022.
Povratak na ASTEK 2023.
Astek konferencija Beograd
Četvrta međunarodna konferencija o ASISTIVNIM TEHNOLOGIJAMA I KOMUNIKACIJI

Praćenje uživo ili online

Studijska produkcija
  • 04. i 05. novembar 2022.
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs

Zbornik radova sa ASTEK konferencije 2022. godine

Preuzmite
DOBRO DOŠLI

Uvodna reč organizatora

Poštovana/i,

Pozivamo Vas na Četvrtu međunarodnu konferenciju ASistivne TEhnologije i Komunikacija (ASTEK) koja će biti održana u Beogradu 04. i 05. novembra 2022. godine, a zbog i dalje aktuelne epidemiološke situacije i ovoga puta kombinovano - tradicionalno uživo ali i u online formatu.

Iskustva dosadašnje tri Konferencije pokazuju da je njena primarna ideja objedinjavanja svih domaćih resursa na polju asistivnih tehnologija, podsticaj njene intenzivnije primene i doprinos unapređenju brige o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom opravdala očekivanja i učinila je očekivanim tradicionalnim godišnjim događajem. I ove godine bićete u prilici da čujete predavanja najeminentnijih stručnjaka iz ove oblasti, kako domaćih tako i predavača iz okruženja, ali i Evrope i SAD-a.
Od ove godine program obuhvata i tematske radionice koje će se održati drugog dana Konferencije, sa pozvanim učesnicima (univerzitetskim nastavnicima, istraživačima i studentima) različitih struka: specijalna edukacija i rehabilitacija, medicina, psihologija, lingvistika, elektrotehnika. Cilj tematskih radionica će biti da na osnovu predočenih postojećih praktičnih rešenja i novih teorijskih saznanja izloženih na Konferenciji formulišu nove, konkretne predloge za unapređenje i razvoj asistivnih tehnologija.
Cilj konferencije tradicionalno je promocija novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namenjenih decisa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom u sinergiji relevantnih naučnoistraživačkih ustanova, strukovnog udruženja, privrede i krajnjih korisnika.
Međunarodni karakter Konferencije označava njeno pozicioniranje na mapu tradicionalnih godišnjih manifestacija, a njenim učesnicima obezbeđuje kontinuirano praćenje i upoznavanje sa najnovijim svetskim dostignućima u ovoj oblasti.
Rad Konferencije će obuhvatiti uživo i online predavanja po pozivu kao i online prezentacije proizvođača i distributera opreme.
Detaljna obaveštenja o programu Konferencije, modalitetima učešća i kotizacijama biće objavljena na zvaničnom sajtu Konferencije www.astek.rs od 12. septembra 2022.
Dobro nam došli...
Organizacioni odbor Konferencije

Zaključak sa ASTEK konferencije 2021. godine

Preuzmite
MEDIJSKI POKROVITELJ
Četvrta međunarodna konferencija

ASTEK | ASISTIVNE TEHNOLOGIJE I KOMUNIKACIJA

  • 04. novembar 2022. | Beograd, Hotel Mona Plaza
  • 05. novembar 2022. | Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs