Astek konferencija Beograd
Četvrta međunarodna konferencija o ASISTIVNIM TEHNOLOGIJAMA I KOMUNIKACIJI

Praćenje uživo ili online

Studijska produkcija
  • 04. i 05. novembar 2022.
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs
ČETVRTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ASTEK

Predavači konferencije

Suzanne Delahanty

Master psihologije, specijalista za alternativne medije i asistnvne tehnologije, Crafton Hills College, Kalifornija
Prof. dr Nenad Filipović

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka
Prof. dr George Th. Pavlidis

Naučni direktor 39 "Centra za disleksiju - Pavlidis metod", profesor psihologije i teškoća u učenju u nastavi psihologije, obrazovanja i medicine na univerzitetima u Engleskoj, Grčkoj i SAD
Dr Dejan Stevanović

Dečji psihijatar i naučni saradnik, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Srbija; Gillberg Neuropsychiatry Centre, Institute of Neuroscience and Psychology, University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Švedska
Dr Banu Ahtam

Doktor filozofije, instruktor pedijatrije na Harvard Medical School, istraživač u Bostonskoj dečjoj bolnici, direktor kliničkog MEG programa za fetalno-natalni neuroimidžing naučno-istraživačkog centra Bostonske dečje bolnice
dr Célia Lacaux

postdoktorant, Paris Brain Institute, Francuska
Prof. dr Gordana Nikolić

Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru
Prof. dr Vanja Ković

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Prof. dr Milica Janković

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Prof. dr Natalija Panić Cerovski

Univezitet u Beogradu, Filološki fakultet
Dr Jelena Sučević

postdoktorant u Oxford University BabyLab centru
Dragana Raičević

master kognitivne i funkionalne lingvistike, doktorant na Univerzitetu u Gentu
Ljiljana Ranđić

psiholog, Algo centar za rano čitanje
MEDIJSKI POKROVITELJ
Četvrta međunarodna konferencija

ASTEK | ASISTIVNE TEHNOLOGIJE I KOMUNIKACIJA

  • 04. novembar 2022. | Beograd, Hotel Mona Plaza
  • 05. novembar 2022. | Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs