Astek konferencija Beograd
Peta stručno-naučna konferencija o ASISTIVNIM TEHNOLOGIJAMA I KOMUNIKACIJI

Praćenje uživo ili online

Studijska produkcija
  • 03. novembar 2023.
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs

Poster radoviPoštovani,

Pozivamo Vas da prikažete praktičnu primenu asistivnih tehnologija i komunikacija u Vašoj sredini ili/i kroz Vaša istraživanja u okviru poster sesije na Petoj sručno-naučnoj konferenciji za Asistivne tehnologije i komunikaciju sa međunarodnim učešćem (ASTEK) koja će se održati 3. novembra 2023. godine u Beogradu.

Sažetak postera se priprema na SerBoCro ili engleskom jeziku prema instrukcijama datim u Word dokumentima u prilogu i dostavlja se na e-mail info@astek.rs do 1. jula 2023. Dostavljeni sažeci radova će biti recenzirani, a informacija o prihvatanju/odbijanju sažetka rada za prezentovanje u okviru poster sesije će biti poznata do 1. avgusta 2023.

Autori prihvaćenih poster radova treba da pripreme poster na SerBoCro ili engleskom jeziku korišćenjem Power Point šablona i da ga dostave na e-mail info@astek.rs do 15. septembra 2023.

Mišljenja recenzenata o dostavljenim posterima će biti poslata autorima postera do 10. oktobra 2023.

Rok za dostavljanje finalne verzije poster radova je 20. oktobar 2023.

Programski odbor ASTEK konferencije će na osnovu mišljenja i ocena recenzenata kao i na osnovu relevantnosti tema postera odabrati 10 postera koji će biti i fizički i virtuelno izloženi na ASTEK konferenciji. Ostali posteri će biti predstavljeni samo na virtuelnoj platformi koja je sastavni deo rada ASTEK konferencije.

Informacije o kotizacijama za radove na poster sesiji ASTEK konferencije možete pogledati na sajtu ASTEK konferencije: http://www.astek.rs/.


Srdačan pozdrav,
Organizacioni i Programski odbor ASTEK konferencije.

MEDIJSKI POKROVITELJ
Peta stručno-naučna konferencija

ASTEK | ASISTIVNE TEHNOLOGIJE I KOMUNIKACIJA

  • 03. novembar 2023. | Beograd, Hotel Palas
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs