Astek konferencija Beograd
Peta stručno-naučna konferencija o ASISTIVNIM TEHNOLOGIJAMA I KOMUNIKACIJI

Praćenje uživo ili online

Studijska produkcija
  • 03. novembar 2023.
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs
Peta stručno-naučna konferencija

Organizatori konferencije

Društvo defektologa Srbije
Kosovska 8/1
11 000 Beograd

www.defektolozisrbije.org

PM plus d.o.o.
Profesionalni kongresni
organizator

22. oktobra 8a
11 080 Beograd

www.pmplus.rs
PREDSTAVLJAMO

Odbori ASTEK Konferencije

Organizacioni odbor

Siniša Ranković
Društvo defektologa Srbije

Petar Mrkić
PM plus d.o.o.

Miodrag Nedeljković
Društvo defektologa Srbije

Programski odbor

Dr Vlado Delić
redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Dr Vanja Ković
redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Dr Gordana Nikolić
redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru

Dr Ljubica Konstatinović
redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

Dr Milica Janković
vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Dr Natalija Panić Cerovski
vanredni profesor, Univezitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Fadilj Eminović
redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Naučni odbor

Dr Željka Car
redovni profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatska

Dr Medina Vantić-Tanjić
redovni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

Dr Bryan McCormick
profesor, Templ Univerzitet, Koledž za javno zdravlje, Departman za zdravstvene i rehabilitacione nauke, SAD

Dr Aleksandra Vučković
predavač, Univerzitet u Glazgovu, Tehnička škola James Watt, Škotska

Dr Maja Miličević Petrović
vanredni profesor, Univerzitet u Bolonji, Departman za prevođenje i tumačenje, Italija

Dr Kosta Jovanović
vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Srbija

Dr Shay Dowson
docent, Centralni univerzitet u Mičigenu, SAD

Dr Suzy J Styles
docent, Tehnološki univerzitet Nanyang, Škola društvenih nauka, Singapur

Dr Čedomir Stanojević
docent, Univerzitet Klemenson, Koledž za bihevioralne, društvene i zdravstvene nauke, SAD

Dr sci. med Dejan Stevanović
dečji psihijatar i naučni saradnik, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Srbija; Gillberg Neuropsychiatry Centre, Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Švedska

Doc. dr Marija Cvijetić Vukčević
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru

MEDIJSKI POKROVITELJ
Peta stručno-naučna konferencija

ASTEK | ASISTIVNE TEHNOLOGIJE I KOMUNIKACIJA

  • 03. novembar 2023. | Beograd, Hotel Palas
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs