Astek konferencija Beograd
Peta stručno-naučna konferencija o ASISTIVNIM TEHNOLOGIJAMA I KOMUNIKACIJI

Praćenje uživo ili online

Studijska produkcija
  • 03. novembar 2023.
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs
DOBRO DOŠLI

Uvodna reč organizatora

Poštovana/i,

Pozivamo Vas na Petu stručno-naučnu konferenciju ASistivne TEhnologije i Komunikacija sa međunarodnim učešćem - ASTEK 2023 koja će i ovoga puta biti održana kombinovano (tradicionalno uživo ali i u online formatu) u Beogradu 03. novembra 2023. godine u hotelu Palas.

Iskustva dosadašnje četiri Konferencije pokazuju da je njena primarna ideja objedinjavanja svih domaćih resursa na polju asistivnih tehnologija, podsticaj njene intenzivnije primene i doprinos unapređenju brige o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom opravdala očekivanja i učinila je očekivanim tradicionalnim godišnjim događajem.
Cilj konferencije tradicionalno je promocija novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom u sinergiji relevantnih naučno-istraživačkih ustanova, strukovnog udruženja, privrede i krajnjih korisnika.
Međunarodni karakter Konferencije označava njeno pozicioniranje na mapu tradicionalnih godišnjih manifestacija, a njenim učesnicima obezbeđuje kontinuirano praćenje i upoznavanje sa najnovijim svetskim dostignućima u ovoj oblasti.
Od ove godine uvedena je novina u poster sesiji. Pored autora koji izlažu svoje poster radove po pozivu Organizatora, sesija će biti proširena i na sve učesnike koji imaju iskustva u radu sa nekom od asistivnih tehnologija. Radovi koji budu prihvaćeni biće predstavljeni uživo ili online svim učesnicima Konferencije, a svoje mesto pronaći će i u Zborniku radova. Broj radova po ovom osnovu je ograničen.
Detaljna obaveštenja o programu Konferencije, modalitetima učešća i kotizacijama biće objavljena na zvaničnom sajtu Konferencije www.astek.rs od 15. juna 2023.
Dobro nam došli...
Organizacioni odbor Konferencije
MEDIJSKI POKROVITELJ
Peta stručno-naučna konferencija

ASTEK | ASISTIVNE TEHNOLOGIJE I KOMUNIKACIJA

  • 03. novembar 2023. | Beograd, Hotel Palas
  • +381 (63) 204-063, info@astek.rs